Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
06/25/2021 - جمعه 4 تير 1400
سامانه بلیت الکترونیک


به منظور ارائه بهتر خدمات ، تعیین روند پیشرفت پروژه و بررسی عملکرد پذیرندگان کارت بلیت در سطوح مختلف سایت گزارش گیری راه اندازی شده است . سایت مذکور حاوی گزارشاتی با توجه به نوع پذیرنده از قبیل مترو ، اتوبوس و غیره بوده که ذینفع می تواند با توجه به نیاز خود اطلاعات مورد نظر را در بازه های زمانی مختلف استخراج نماید . همچنین مدیران ارشد می توانند جهت تهیه آمار و ارقام از گزارشات مذکور استفاده نمایند . لازم به ذکر است به روز بودن اطلاعات و ارائه گزارشات دقیق، از اهمیت بسزایی برخوردار است که این امر در این سایت لحاظ گردیده است .