Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
دکه های روزنامه فروشی


بر اساس برنامه ریزی های تدوین شده از سوی کمیته هماهنگی نظارت کارت بلیت الکترونیک شهر تهران، دکه های روزنامه فروشی شهر تهران آمادگی لازم جهت فروش کارت های بلیت الکترونیک را دارند که هم اکنون این خدمت توسط دکه های روزنامه فروشی ارائه می شود..