Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
مسيرها

 
يکي از دغدغه هميشگي ساکنين کلان شهر ها ، نحوه حمل و نقل و جا به جايي آن ها در شهرشان است. شهروندان تهراني نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و مشکلات تردد در ترافيک شهر را احساس مي کنند قطعاً افرادي که براي يک مسافرت درون شهري ساعتها در ترافيک به سر مي برند با حمل و نقل عمومي و انتخاب مسير نزديکتر از زمان استفاده بيشتري برده و به امورات اجتماعي و اقتصادي ،علمي ،فرهنگي و ... خود مي پردازند که در اقتصاد نيز مؤثر است. در اينجا مسيرهاي حمل و نقل عمومي شهر تهران جهت کمک به شهروندان ارائه مي گردد.


 

رديف خط تندرو مبدا مقصد نوع کارت نرخ کرايه کارتي نرخ کرايه نقدي
1 خط تندرو1 چهار راه تهرانپارس پايانه آزادي روزانه 5000ريال 7500ريال
2 خط تندرو1 چهار راه تهرانپارس پايانه آزادي شبانه 12900ريال 16500ريال
3 خط تندرو2 پ.خاوران پايانه آزادي روزانه 5000ريال 7500ريال
4 خط تندرو2 پ.خاوران پايانه آزادي شبانه 12900ريال
16500ريال
5 خط تندرو3 پايانه خاوران پايانه علم و صنعت روزانه 4000ريال 6000ريال
6 خط تندرو3 پايانه خاوران پايانه علم و صنعت شبانه 4370ريال
6000ريال
7 خط تندرو4 ترمينال جنوب پايانه افشار روزانه 6000ريال 9000ريال
8 خط تندرو4 ترمينال جنوب پايانه افشار شبانه 9000ريال 13500ريال
9 خط تندرو5 پايانه بيهقي پايانه علم و صنعت روزانه 5550ريال 7500ريال
10 خط تندرو5 پايانه بيهقي پايانه علم و صنعت شبانه 7140ريال 9750ريال
11 خط تندرو6 پايانه لاله پايانه افشار روزانه 3800ريال 5250ريال
12 خط تندرو6 پايانه لاله پايانه افشار شبانه 8000ريال 9750ريال
13 خط تندرو7 پايانه معين پايانه تجريش 4000ريال 5750ريال
14 خط تندرو7 پايانه راه آهن پايانه تجريش 4000ريال 5750ريال
15 خط تندرو7 پايانه معين م.وليعصر 6210ريال 8500ريال
16 خط تندرو7 پايانه معين چهار راه پارک وي 8000ريال 9750ريال
17 خط تندرو8 پايانه جنوب پايانه خاوران روزانه 5550ريال 7500ريال
18 خط تندرو8 پايانه جنوب پايانه خاوران شبانه 7140ريال 9750ريال
19 خط تندرو9 مترو جوانمرد قصاب پيايانه لاله 13700ريال 16500ريال
20 خط تندرو9 بلوار ارتش شهر ري 9150ريال 11000ريال
21 خط تندرو10 ميدان آزادي دانشگاه علوم وتحقيقات روزانه 9150ريال 11000ريال
22 خط تندرو10 ميدان آزادي دانشگاه علوم وتحقيقات شبانه 13700ريال 16500ريال
جزييات خط 1 متروي تهران

 •تجريش : اين ايستگاه در خيابان شريعتي، نرسيده به ميدان قدس واقع است.
•شهيد صدر: اين ايستگاه در تقاطع خيابان دکتر شريعتي و بلوار ميرداماد و نزديک به پل صدر واقع شده‌است.
•قلهک : اين ايستگاه در خيابان دکترشريعتي، بالاتر از دو راهي قلهک، نرسيده به خيابان دولت واقع شده‌است.
•ميرداماد : اين ايستگاه در محدوده خيابان دکتر شريعتي، بالاتر از بلوار ميرداماد واقع شده‌است.
•دکتر شريعتي: اين ايستگاه در خيابان ميرداماد و در نزديکي ميدان مادر واقع شده‌است.
•شهيد حقاني: اين ايستگاه در بزرگراه حقاني در کنار پارک جنگلي طالقاني واقع در جنوب خيابان ميرداماد تهران واقع شده‌است.
•شهيد همت : اين ايستگاه در اتوبان شهيد همت تهران واقع شده‌است.
•مصلي : اين ايستگاه در مصلي امام خميني تهران واقع شده‌است.
•شهيد بهشتي: يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان شهيد بهشتي(عباس آباد) تهران واقع شده‌است.
•شهيد مفتح : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان شهيد مفتح تهران واقع شده‌است.
•هفت تير : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ميدان هفت تير تهران واقع شده‌است.
•طالقاني : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان آيت‌الله طالقاني تهران واقع شده‌است.
•دروازه دولت: يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران در خط يک است که در خيابان انقلاب، تقاطع خيابان مفتح احداث شده‌است.
•سعدي : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان سعدي چهار راه مخبرالدوله واقع شده‌است.
•امام خميني: يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ميدان امام خميني تهران واقع شده‌است.
•پانزده خرداد : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان پانزده خرداد تهران واقع شده‌است.
•خيام : يکي از ايستگاه‌هاي خط يک متروي تهران است که در خيابان مولوي تهران واقع شده‌است.
•مولوي : يکي از ايستگاه‌هاي خط يک متروي تهران است که در خيابان مولوي تهران واقع شده‌است.
•شوش : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ميدان شوش تهران واقع شده‌است.
•ترمينال جنوب : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ترمينال جنوب تهران تهران واقع شده‌است.
•خزانه : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در جنوب تهران قرار دارد.
•علي آباد : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان علي‌آباد تهران واقع شده‌است.
•جوانمرد قصاب : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان دستواره تهران، در نزديکي محله جوانمرد قصاب واقع شده‌است.
•شهرري : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در شهرري واقع شده‌است.
•باقرشهر: يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در باقرشهر واقع شده‌است.
•شاهد : يکي از ايستگاه‌هاي خط يک مترو تهران است. اين ايستگاه در محدوده اتوبان شهيد کاظمي، روبه‌رو در شمالي بهشت زهرا واقع شده‌است.
•حرم مطهر (بهشت زهرا) : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ضلع شرقي مقبره روح‌الله خميني واقع شده‌است.
•کهريزک: آخرين ايستگاه‌ از خط يک مترو تهران است که در ضلع جنوب شرقي بهشت زهرا واقع شده‌است.
جزييات خط 2 متروي تهران

 •فرهنگسرا : اين ايستگاه در محدوده تهرانپارس، بلوار جشنواره، روبه‌روي فرهنگسراي اشراق واقع شده‌است.
•تهرانپارس : اين ايستگاه در اتوبان رسالت، بعد از چهارراه تيرانداز واقع شده‌است.
•شهيد باقري : اين ايستگاه در تقاطع بزرگراه رسالت و بزرگراه شهيد باقريواقع شده‌است.
•دانشگاه علم و صنعت : اين ايستگاه در در نزديکي دانشگاه علم و صنعت تهران واقع شده‌است.
•سرسبز : اين ايستگاه در خيابان آيت در نزديکي ميدان رسالت تهران واقع شده‌است.
•گلبرگ : اين ايستگاه در خيابان شهيد مدني نزديکي خيابان گلبرگ تهران واقع شده‌است.
•فدک : در خيابان شهيد مدني روبروي ساختمان هاي دادگستري، بين دو ايستگاه گلبرگ و سبلان(چهار راه نظام آباد) واقع شده‌است.
•سبلان : اين ايستگاه در چهار راه سبلان تهران واقع شده‌است.
•شهيد مدني : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان شهيدمدني چهار راه گلچين بالاتر از بيمارستان امام حسين واقع شده‌است.
•امام حسين : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ميدان امام حسين تهران واقع شده‌است.
•دروازه شميران : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در محله دروازه شميران تهران واقع شده‌است.
•بهارستان : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ميدان بهارستان در نزديکي ساختمان مجلس شوراي اسلامي تهران واقع شده‌است.
•ملت : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان ملت تهران واقع شده‌است .
•امام خميني : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ميدان امام خميني تهران واقع شده‌است.
•حسن آباد : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در چهار راه حسن آباد تهران واقع شده‌است.
•دانشگاه امام علي : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در تقاطع خيابان امام خميني (سپه) و خيابان وليعصرو در نزديکي دانشگاه امام علي تهران واقع شده‌است.
•ميدان حر: يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که درنزديکي ميدان حرو در تقاطع خيابان دانشگاه جنگ و خيابان پاستور تهران واقع شده‌است.
•شهيد نواب صفوي: يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ابتداي بزرگراه شهيد نواب صفوي تهران و در تقاطع خيابان آذربايجان واقع شده‌است.
•آزادي : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان آزادي تهران تقاطع خيابان شادمان واقع شده‌است.
•دانشگاه شريف : ‌هاي متروي تهران است که در نزديکي دانشگاه صنعتي شريف (دانشگاه صنعتي آريامهر سابق) در تهران واقع شده‌است.
•طرشت: يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در طرشت تهران واقع شده‌است.
•تهران (صادقيه): يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در فلکه دوم صادقيه تهران واقع شده‌است.
جزييات خط 3 متروي تهران
جزييات خط 4 متروي تهران

 •شهيد کلاهدوز: اين ايستگاه ابتداي بزرگراه شهيد دوران بالاتر از بانک سپه واقع شده‌است و داراي دو درب بوده که يکي به اتوبان شهيد دوران و ديگري به بوستان پيروزي واقع در جنوب فلکه لوزي در محله تهران نو باز مي‌گردد.
•نيرو هوايي: اين ايستگاه داراي دو درب بوده که يکي در جنوب خيابان و ديگري در شمال خيابان پيروزي واقع شده است.
•نبرد : اين ايستگاه در نزديکي چهارراه کوکاکولاواقع شده‌است.
•پيروزي : اين ايستگاه در خيابان پيروزي واقع شده‌است.
•ميدان شهدا : اين ايستگاه در تقاطع خيابان پيروزي با خيابان ?? شهريور، نرسيده به ميدان شهدا، جنب اداره? برق واقع شده‌است.
•دروازه شميران : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در محله دروازه شميران تهران واقع شده‌است.
•دروازه دولت : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران در خط يک است که در خيابان انقلاب، تقاطع خيابان مفتح احداث شده‌است. اين ايستگاه بين ايستگاه‌هاي طالقاني و سعدي قرار گرفته‌است . اين ايستگاه، ايستگاه تقاطعي دو خط يک و چهار متروي تهران است که در خط چهار بين دو ايستگاه دروازه شميران و فردوسي قرار دارد. دروازه دولت، سه خروجي دارد. دو تاي آنها در دو طرف خيابان مفتح، تقاطع انقلاب، و ديگري در ابتداي خيابان سعدي قرار گرفته‌است..
•فردوسي : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در نزديکي ميدان فردوسي تهران واقع شده‌است.
•ميدان انقلاب اسلامي: اين ايستگاه در محدوده? ميدان انقلاب اسلامي، ابتداي خيابان آزادي، کوچه شهيد جنتي واقع شده‌است.
•توحيد : از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در تقاطع خيابان آزادي و خيابان توحيد تهران واقع شده‌است..
•آزادي : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در خيابان آزادي تهران تقاطع خيابان شادمان قرار دارد..
•دکتر حبيب الله : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در تقاطع خيابان آزادي و در نزديکي خيابان دکتر حبيب اله تهران واقع شده‌است.
•استاد معين : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در تقاطع خيابان آزادي و خيابان استاد معين تهران واقع شده‌است.
•بيمه : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در ميدان آزادي جاده مخصوص کرج ابتداي خيابان برادران رحماني واقع شده‌است..
•شهرک اکباتان (ارم سبز): يک ايستگاه تقاطعي مي‌باشد که از يک سو دومين ايستگاه خط ? مترو تهران (خط متروي تهران -کرج) و از سوي ديگر اولين ايستگاه غربي خط چهاراست و در ضلع شمالي آزادراه تهران -کرج و در شمال غربي شهرک اکباتان و جنوب شرقي پارک ارم قرار دارد..
جزييات خط 5 متروي تهران

 •تهران (صادقيه) : يکي از ايستگاه‌هاي متروي تهران است که در فلکه دوم صادقيه تهران واقع شده‌است.
•اکباتان (ارم سبز) : يک ايستگاه تقاطعي مي‌باشد که از يک سو دومين ايستگاه خط ? مترو تهران (خط متروي تهران -کرج) و از سوي ديگر اولين ايستگاه غربي خط چهاراست و در ضلع شمالي آزادراه تهران -کرج و در شمال غربي شهرک اکباتان و جنوب شرقي پارک ارم قرار دارد.
• يکي از ايستگاه‌هاي خط پنج مترو تهران است. اين ايستگاه در کيلومتر ? اتوبان تهران کرج، روبروي کارخانه? بهنوش، بلوار کوهک واقع شده‌است.
•ايران خودرو : يکي از ايستگاه‌هاي خط پنج مترو تهران است. اين ايستگاه در کيلومتر ?? اتوبان تهران کرج، جنب باشگاه ايران خودرو واقع شده‌است. ورودي‌هاي اين ايستگاه به ترتيب در ضلع غربي و ضلع شرقي اتوبان تهران کرج قرار دارند.
•وردآورد : يکي از ايستگاه‌هاي خط پنج مترو تهران است. اين ايستگاه در کيلومتر ?? بزرگراه تهران کرج، خيابان داروپخش واقع شده‌است. ورودي‌هاي اين ايستگاه به ترتيب در خيابان داروپخش و خيابان شهيد اردستاني قرار دارند.
•گرم دره : يکي از ايستگاه‌هاي خط پنج مترو تهران است. اين ايستگاه در کيلومتر ?? بزرگراه تهران-کرج، جنب اردوگاه آموزشي قدس قرار دارد.
•اتمسفر : يکي از ايستگاه‌هاي خط پنج مترو تهران است. اين ايستگاه در کيلومتر ?? بزرگراه شهيد لشگري، جنب کارخانه? اتمسفر واقع شده‌است.
•کرج : در جنوب شرقي شهر کرج و در ضلع جنوب غربي پل بزرگراه کرج-فرديس و آزادراه کرج-قزوين در ميدان شهيد سلطاني قرار دارد.
•محمد شهر(ماهدشت) : يکي از ايستگاه‌هاي خط پنج مترو تهران است. اين ايستگاه جنوب کرج قرار دارد.
•گلشهر: يکي از ايستگاه‌هاي خط پنج مترو تهران است. اين ايستگاه در ?? متري گلشهرکرج واقع شده‌است.