Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
دستگاه‌های شارژ POS


دستگاه‌های شارژ POS که بصورت Portable (قابل حمل) بوده، در تمام ساعات روز برای استفاده شهروندان قابل استفاده می‌باشد. این دستگاه‌ها اغلب در کیوسک‌های بلیت الکترونیک، برخی از ایستگاه‌های پرتردد خطوط BRT و همچنین برخی از پایانه‌های اتوبوسرانی مستقر بوده و شهروند با ارائه وجه نقد به اپراتور پشتیبان، انواع عملیات‌ از جمله شارژ، صدور، استرداد و غیره را می‌تواند انجام دهد.
لازم به ذکر است در حال حاضر نزدیک به 300 دستگاه در سطح شهر فعال و آماده سرویس‌دهی می‌باشد.