Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
دستگاه‏های شارژ TOM


در حال حاضر بیشترین فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیک در ایستگاه‌های مترو و توسط دستگاه‌های شارژ TOM انجام می‌شود. در هر ایستگاه اپراتور پشتیبان در باجه‌ای مستقر و آماده ارائه تمامی خدمات مربوط به کارت بلیت الکترونیک می‌باشد. شهروندان می‌توانند با ارائه کارت خود و وجه نقد، اقدام به شارژ کارت خود نمایند. همچنین ارائه خدمات مختلف از جمله کارتهای اقشار خاص در باجه‌هایی که به آن اشاره شد، انجام می‌شود.
لازم به ذکر است در حال حاضر نزدیک به 90 دستگاه در 85 ایستگاه مترو فعال بوده و در ساعت کاری ایستگاه‌های مترو آماده سرویس‌دهی به شهروندان می‌باشند.