Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
سایر پذیرندگان


در چشم انداز شهر الکترونیک تهران کارت بلیت الکترونیک به عنوان کارت شهروندی تدوین گردیده است. در این خصوص استانداردی لازم با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر روی پذیرندگان پیاده سازی و بروزرسانی شده است. شهروندان می توانند علاوه بر حمل و نقل عمومی در میادین میوه و تره بار، فروشگاههای شهروند، مراکز فرهنگی و هنری ، سینماها و مراکز ورزشی و دکه های روزنامه فروشی با این کارت پرداخت های خود را انجام دهند.
در حال حاضر علاوه بر خدمات کارت بلیت الکترونیک ارائه شده در سیستم های حمل و نقل عمومی، پذیندگان دیگر نیز از این خدمت بهره مند شده اند. ار این جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

ماشینهای فروش (Vending Machine) :
در برخی از مکانهای عمومی به مانند دانشگاه ها ، سینماها و ... ماشینهای فروش تعبیه گردیده است که شهروند می تواند با استفاده از کارت بلیت خود اقلام خوراکی موجود در دستگاه ها را بر حسب نیاز خریداری کند .

پارکینگهای عمومی :
هم اکنون چندین پارکینگ در سطح شهر با استفاده از کارت بلیت الکترونیک قابل استفاده بوده که بر حسب ساعت حضور مبلغ مورد نظر از کارت بلیت شخص کسر می گردد .