Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
کلانشهرها


با توجه به راه‌اندازی کارت بلیت الکترونیک مراکز کلانشهر ها در نشست کارگروه مشترک کلانشهر ها مصوب گردید تا به جهت رفاه حال شهروندانی که در کلانشهر ها تردد می نمایند یا به عنوان زائر یا گردشگر به شهرها مسافرت می نمایند بتوانند با کارت بلیت الکترونیک شهر خود از خدمات حمل و نقل عمومی شهر مقصد نیز استفاده نمایند مثالی از این نوع پذیرش به این صورت است که مسافری که از تهران به مشهد مسافرت می‌کند بتواند در سیستم حمل و نقل شهری مشهد نیز با استفاده از کارت بلیتی که در سیستم حمل و نقل تهران استفاده می‌کرده، هزینه کرایه سفرهای درون شهری را پرداخت کند.