Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
تاکسیرانی


با تجهیز تاکسیها به سیستم خودپرداز الکترونیک، شهروندان میتوانند به راحتی با یک کارت بلیت، کرایه سفر خود را در مترو، اتوبوس و تاکسی پرداخت کنند و مشکلات ناشی از پرداخت نقدی کرایه از بین رود.
پیش بینی می شود که در آینده نزدیک تاکسی‌های شهر تهران نیز قابلیت پذیرش کارت بلیت الکترونیک را به شهروندان ارائه دهند. به این ترتیب، کرایه نقدی به ازای هر سفر حذف شده و مبلغ کرایه از کارت هر مسافر به ازای هر سفر از آن کسر می-شود.