Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
صندوق‌ صدقات کمیته امداد


یکی از برنامه های اصلی مجموعه امداد در حوزه توانمندسازی مددجویان تحت پوشش است که در این راستا برنامه های خاصی پیش بینی شده است، بر اساس یک برنامه مدون و منظم تمام صندوقهای الکترونیکی به صورت OffLine و OnLine (کیف پول خرد الکترونیک و کارت بانکی) نصب خواهد شد.
با نصب صندوق صدقات های جدید در اغلب ایستگاه های مترو شهروندان می توانند با استفاده از کارت بلیت خود صدقه خود را با انتخاب مبلغ مورد نظر پرداخت نمایند. حداقل مبلغ صدقه 1000 ریال می‌باشد که شخص می‌تواند این مبلغ را تا هرآنچه در نظر دارد افزایش دهد.