Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
پارکومتر


جایگاه‌های پارک در حاشیه خیابان توسط فرد پارکبان و در ازای دریافت پول نقد به عنوان هزینه پارک، در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. با استقرار پروژه بلیت الکترونیک در این حوزه، افراد می‌توانند جایگاه پارک مورد نظر خود را با استفاده از کارت بلیت الکترونیک شارژ کنند. هم اکنون نزدیک به 2000 دستگاه پارکومتر در اغلب نقاط سطح شهر نصب شده است که با استفاده از کارت بلیت الکترونیک قابل استفاده می باشد.مکانیزم کارکرد این سیستم در این پذیرنده به این صورت است که شهروند با استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان قرار داده شده به ازای 8 جایگاه پارک می‌تواند جای پارک مورد نظر خود را شارژ کند. دستگاه‌ها بر اساس تعداد ساعت حضور و مبالغ از پیش تعریف شده و با توجه به وجود دستگاه در داخل یا خارج از طرح ترافیک‌، ارائه گردیده است. حداقل زمان پارک 60 دقیقه و حداکثر 900 دقیقه می‌باشد. زمان استفاده از دستگاه‌های پارکومتر از 6 صبح تا 10 شب می‌باشد . بسته به مدت زمان انتخاب شده توسط کاربر، مبلغ مشخصی از کارت کسر و جایگاه مورد نظر برای وی تا آن زمان به او تعلق می‌گیرد.
از مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
    ● کاهش ترافیک در سطح شهر
    ● مدیریت پارک های هاشیه ای معابر
    ● محاسبه دقیق بهای پارک خودروها
    ● سهولت کنترل برای پلیس راهنمایی و رانندگی
    ● کاهش هزینه ی نیروی انسانی و افزایش بهره وری
    ● گسترش استفاده از پرداخت الکترونیکی در حمل و نقل
    ● ایجاد درآمد بیشتر و مطمئن در جهت ارائه خدمات مطلوب
    ● کاهش ارتباط شهروندان و پارکبان ها و جایگزینی رابطه فرد با فرد با رابطه ی فرد با سیستم