Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
شرکت واحد


شهر تهران با 8 میلیون جمعیت ساکن و 15 میلیون جمعیت روزانه مهمترین کلان شهر ایران بشمار می رود. این شهر مرکزیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را داشته و توسعه شهر و سیاست‌های مدون دولت در راستای آزاد سازی قیمت سوخت باعث روز افزون سفرهای شهری شده است. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه درحال حاضر با 7206 دستگاه اتوبوس در بخش عمومی و خصوصی که 4295 دستگاه اتوبوس و 204 خط در بخش عمومی و 2911 دستگاه اتوبوس و 165 خط با 24 شرکت فعال خصوصی در بخش حمل و نقل دارا می‌باشد و بطور میانگین روزانه 4200000 نفر و سالانه بیش از یک میلیارد نفر مسافر را در کلان شهر تهران جابجا می‌کند. در سال 87 با توجه به مصوبه 25/12/86 شوراي اسلامي شهر تهران که شهرداري را موظف به پيگيري تجهيز ناوگان اتوبوسراني و تاکسیراني شهر تهران به دستگاه‌های کارت‌خوان می‌نمود، شهرداري تهران تصميم گرفت تا يک نظام مديريت یکپارچه پرداخت الکترونيک خدمات حمل‌ونقل عمومي را راه‌اندازی نمايد. در این راستا، اتوبوس‌های شرکت های خصوصی و عمومی به دستگاه‌های کارت‌خوان مجهز و آماده دریافت کرایه از کارتهای بلیت الکترونیک شدند. هم اکنون با استفاده از کارت بلیت الکترونیک در شهر تهران ، به ازای هر بار استفاده از اتوبوس و زدن کارت بر روی دستگاه کارتخوان‌، مبلغی مشخص بر اساس کرایه خط از کارت کسر شده که مبلغ مذکور در پایان هر روز به حساب شرکت‌های مالک اتوبوس واریز می شود. بعد از اعتبارسنجی و بررسی صحت تراکنش‌ها ، مبلغ کارکرد راننده بر اساس پرینت دریافتی از دستگاه به حساب راننده واریز می‌گردد .